Om

I dette prosjektet skal 50 ungdommer i ulike deler av landet som mottar eller har mottatt tiltak i regi av barnevernet få lage sin personlige digitale fortelling om sine erfaringer og hva de synes er viktig å sette fokus på og debattere hva gjelder barnevernet i Norge i dag. De digitale fortellingene blir til ca. 3 minutters videoer.

Videre skal de spres via sosiale medier, nettaviser, nettsider som omhandler tema relatert til barnevern, m.m.

Hensikten er å tilrettelegge for at ungdommer som har egne erfaringer med barnevernet får sette agendaen i den offentlige debatten om barnevernet, og delta i debatten på sine egne premisser.

Et prosjektsamarbeid mellom Landsforeningen for barnevernsbarn, Redd Barna og
World Wide Narrative.

Reklamer